Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
2550/QĐ-UBND 08/11/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để đáu giá quyền khai thác khoáng sản cát năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
2325/QĐ-UBND 17/10/2017 Quyết định về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 04 xã, thị trấn thuộc huyện Giao Thủy Tải về
84/KH-UBND 31/08/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017 - 2021 Tải về
43/KH-STP 01/08/2017 Kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tư pháp Tải về
885/QĐ-BTP 21/06/2017 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tải về
398/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định v/v công bố Danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Tải về
355/QĐ-UBND 22/02/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
141/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 10 xã thuộc huyện Xuân Trường Tải về
140/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 06 xã, thị trấn và điều chỉnh giá khởi điểm tại xã Nghĩa Thái huyện Nghĩa Hưng Tải về
133/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 16 xã thuộc huyện Vụ Bản Tải về
1234

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295