Tổng số: 27
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
885/QĐ-BTP 21/06/2017 Quyết định về việc cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tải về
398/QĐ-UBND 03/03/2017 Quyết định v/v công bố Danh mục "Văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành" hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Tải về
355/QĐ-UBND 22/02/2017 Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Nam Định Tải về
141/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 10 xã thuộc huyện Xuân Trường Tải về
140/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 06 xã, thị trấn và điều chỉnh giá khởi điểm tại xã Nghĩa Thái huyện Nghĩa Hưng Tải về
133/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 16 xã thuộc huyện Vụ Bản Tải về
132/QĐ-UBND 16/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 03 xã thuộc huyện Nam Trực Tải về
48/QĐ-BTP 12/01/2017 Quyết định v/v cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá Tải về
118/QĐ-UBND 12/01/2017 Quyết định v/v phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại 03 xã, thị trấn thuộc huyện Ý Yên Tải về
3131/QĐ-UBND 28/12/2016 Quyết định về việc cho phép chuyển đổi Văn phòng công chứng Tải về
123
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295