Đăng nhập

Lịch công tác của sở Tư Pháp tỉnh Nam Định Năm 2017
Tuần 21, từ ngày 22 tháng 5 năm 2017 tới ngày 28 tháng 5 năm 2017
Từ ngày 15/05/2017 tới ngày 21/05/2017
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 22/05/2017
Thứ ba
Ngày 23/05/2017
Thứ tư
Ngày 24/05/2017
Thứ năm
Ngày 25/05/2017
Thứ sáu
Ngày 26/05/2017
Thứ bảy
Ngày 27/05/2017
Chủ nhật
Ngày 28/05/2017
Ghi chú:
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295