Đăng nhập

Lịch công tác của sở Tư Pháp tỉnh Nam Định Năm 2017
Tuần 30, từ ngày 24 tháng 7 năm 2017 tới ngày 30 tháng 7 năm 2017
Từ ngày 17/07/2017 tới ngày 23/07/2017
NgàySángChiều
Thứ hai
Ngày 24/07/2017
Thứ ba
Ngày 25/07/2017
Thứ tư
Ngày 26/07/2017
Thứ năm
Ngày 27/07/2017
Thứ sáu
Ngày 28/07/2017
Thứ bảy
Ngày 29/07/2017
Chủ nhật
Ngày 30/07/2017
Ghi chú:
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295