Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 69
  • Trong tuần: 771
  • Tất cả: 109089
Lượt xem: 307
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

Ngày 21/2/2017, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức tổng kết công tác PBGDPL năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh chủ trì hội nghị.

Năm 2016, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh được kiện toàn và có những đổi mới về cách thức chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiều mô hình PBGDPL theo đối tượng, địa bàn theo hướng thiết thực, hiệu quả; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác tuyên truyền đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong năm, các ngành thành viên đã tổ chức trên 1.467 hội nghị tọa đàm, nói chuyện chuyên đề...; biên soạn và đăng tải 1.175 tin, bài, phóng sự trên Đài PT-TH tỉnh, Báo Nam Định, các Bản tin của ngành, Cổng thông tin điện tử của đơn vị; in ấn, phát hành 17.522 sách, tài liệu pháp luật và 205.900 tờ rơi pháp luật; kẻ, vẽ hơn 1.000 khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền... Bên cạnh đó đã triển khai, thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình PBGDPL. Đồng thời, tổ chức triển khai hiệu quả “Ngày Pháp luật” và tiếp tục hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19-4-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”… Qua đó đã thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo nhân dân trên địa bàn, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

Năm 2017, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh tiếp tục tư vấn giúp UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác PBGDPL; nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm của cơ quan thường trực Hội đồng và từng thành viên Hội đồng trong tham mưu, tư vấn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác PBGDPL. Lựa chọn nội dung, đa dạng các hình thức PBGDPL, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm; bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật với các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả mà các ngành, các cấp trong toàn tỉnh đã đạt được trong công tác PBGDPL thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục bám sát các định hướng của Trung ương, các bộ, ngành; những văn bản pháp luật mới ban hành năm 2017 và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới cán bộ và nhân dân. Quan tâm lựa chọn nội dung, đổi mới hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng; tăng cường PBGDPL tới các địa bàn xa nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn về kiến thức pháp luật. Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, PBGDPL, trao đổi kinh nghiệm giữa các ngành thành viên Hội đồng, bảo đảm công tác tuyên truyền PBGDPL ngày càng thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật từ tỉnh tới cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: