Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 49
  • Trong tuần: 751
  • Tất cả: 109069
Lượt xem: 320
Ký giao ước thi đua khối cơ quan Tư pháp các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ

Chiều 24/2/2017, tại Thành phố Nam Định, khối cơ quan Tư pháp các tỉnh, thành phố Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đã tổ chức hội nghị phát động và ký Giao ước thi đua năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Phùng Hoan, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự 11 tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Với chủ đề: “Toàn ngành Tư pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2017”,  nội dung thi đua của khối tập trung thực hiện 3 nội dung gồm: Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua và công tác khen thưởng; chủ động phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gắn việc đánh giá công tác thi đua, khen thưởng với kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng NTM”, trong đó chú trọng thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật đã được bổ sung vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó, công tác tư pháp tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thực hiện tốt công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; tập trung nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức triển khai thực hiện các bộ luật, luật có hiệu lực trong năm 2017. Chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp; tư vấn, hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thi hành Luật Công chứng năm 2014. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động quốc gia về đăng ký, thống kê hộ tịch giai đoạn 2016-2024. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành Tư pháp năm 2017. Đối với công tác thi hành án dân sự cần nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, bảo đảm sự phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao (trên 70% về việc; 30% về tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành; giảm án chuyển kỳ sau ít nhất 8 đến 10% số việc và 6 đến 8% số tiền có điều kiện thi hành). Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài, đặc biệt đối với các vụ án tham nhũng nhằm thu hồi tài sản Nhà nước, các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng. Triển khai thực hiện cơ chế “một cửa” và cung cấp dịch vụ công mức độ 3 đối với việc thụ lý đơn, giải quyết yêu cầu thi hành án.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ tầm quan trọng của phong trào thi đua yêu nước ngành Tư pháp. Đồng thời đề nghị Khối các cơ quan Tư pháp Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2017 và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương để tập trung thực hiện. Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai thực hiện sôi nổi, sâu rộng, đảm bảo thường xuyên, liên tục, có hiệu quả, thiết thực, gắn kết phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng NTM” giai đoạn 2016-2020, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề khác do bộ, ngành, địa phương và từng đơn vị phát động. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra thường xuyên, liên tục để tìm ra những giải pháp tốt nhằm thúc đẩy hoàn thành các công việc; chú ý việc sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ đã ký giao ước thi đua năm 2017./.

Nguồn: Báo Nam Định


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: