Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 26
  • Trong tuần: 728
  • Tất cả: 109046
Lượt xem: 228
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2019

 Ngày 7/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tư pháp đã tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Quang Ái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở; đồng chí: Nguyễn Hồng Ánh - Ủy viên BCH Đảng bộ khối, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí Đảng ủy, lãnh đạo Sở; Bí thư các Chi bộ; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở và 35 đoàn viên thanh niên Sở Tư pháp.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe BCH Đoàn Sở Tư pháp trình bày báo cáo chính trị nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2014 - 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019.

Tại báo cáo chính trị đã khẳng định: Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan tỉnh và sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Tư pháp, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Sở nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên luôn được quan tâm, chỉ đạo góp phần cùng cố niểm tin của thế hệ trẻ vào đường lối của Đảng, thúc đẩy đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu, tích cực học tập và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Các phong trào, hoạt động của thanh niên tiếp tục được duy trì và phát triển, tạo điều kiện để các đoàn viên tham gia, cống hiến và trưởng thành. Tổ chức Đoàn luôn được củng cố, chất lượng đoàn viên được nâng cao (23/37 đoàn viên là Đảng viên đang sinh hoạt đoàn), thường xuyên giới thiệu các đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng xem xét phát triển đảng. Hoàn thành 100% các chỉ tiêu tại Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2014 - 2017.

Đồng thời, báo cáo chính trị đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: Một số hoạt động chưa đi vâo chiều sâu, chưa đem lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên thanh niên và góp phần thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; Có lúc, có nơi đoàn viên thanh niên chưa thực sự nhiệt tình tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên; …

Đại hội cũng đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2019 theo hướng tích cực đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường xây dựng củng cố tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng chính trị, bản lĩnh và sức chiến đấu của từng đoàn viên.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đồng chí Nguyễn Hồng Ánh - Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh đã trao tặng Cờ thi đua của BCH Đoàn khối cho Đoàn TNCS Sở Tư pháp và đề nghị Đoàn Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị cũng như tích cực, chủ động hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động, chương trình, kế hoạch do Đoàn khối phát động.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Ái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp đã biểu dương kết quả công tác đoàn đã đạt được đồng thời yêu cầu BCH Đoàn Thanh niên Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017 - 2019 trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau: Thứ nhất, coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, đặc biệt, đối với 23 đảng viên đang sinh hoạt đoàn cần phải phát huy vai trò gương mẫu, nòng cốt trong các hoạt động đoàn thể cũng như các hoạt động chuyên môn của cơ quan, đơn vị; Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, trong đó, cần phát huy được vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; Thứ ba, chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn và tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2019. Đồng thời, Đại hội cũng bầu 03 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu Đoàn khối các cơ quan tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật 


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: