Đăng nhập

Lượt xem: 55
Sở Tư pháp tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ cho công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

Thực hiện Chương trình công tác Tư pháp và Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngành Tư pháp tỉnh Nam Định năm 2017, ngày 20/7/2017, Sở Tư pháp Nam Định đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Tư pháp cho công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng có các đồng chí Lãnh đạo Sở Tư pháp; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch 229 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Sau phần phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng của đồng chí Phạm Quang Ái - Giám đốc Sở Tư pháp, các học viên đã được nghe các đồng chí báo cáo viên của Sở Tư pháp truyền đạt, giới thiệu 07 chuyên đề về các lĩnh vực của công tác Tư pháp: Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07/2/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Lớp bồi dưỡng là dịp củng cố, trang bị thêm những kiến thức mới về công tác Tư pháp; tạo điều kiện cho đội ngũ công chức Phòng Tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ này, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Tư pháp trong tình hình mới.

Trần Văn Đức - Văn phòng Sở Tư pháp Nam Định

Một số hình ảnh của buổi tập huấn
Đồng chí Phạm Quang Ái - Giám đốc Sở phát biểu khai mạc lớp tập huấn


Các học viên nghe các báo cáo viên pháp luật truyền đạt, giới thiệu các chuyên đề


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295