Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 10
  • Trong tuần: 712
  • Tất cả: 109030
Lượt xem: 567
Sở Tư pháp thực hiện cập nhật văn bản quy phạm pháp luật của HĐND – UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP
Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28/5/2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở, ban, ngành thu thập, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực mà ngành mình tham mưu cho HĐND và UBND tỉnh ban hành từ 2014 trở về trước.

Trên cơ sở kết quả thu thập, rà soát của các ngành gửi về, Sở Tư pháp đã cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật tổng số 132 văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh đang có hiệu lực được ban hành trước ngày 20/7/2015. Để đảm bảo tính chính xác của văn bản, nguồn văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày 20/7/2015 còn hiệu lực dùng để cập nhập gồm: Bản chính văn bản, bản gốc văn bản, bản sao lục, công báo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp tăng cường phối hợp với Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành để thực hiện việc cập nhật do HĐND tỉnh và UBND tỉnh ban hành vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được kịp thời, thường xuyên và chính xác theo đúng quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP./.

                                                           Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản

 


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: