Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 737
  • Tất cả: 109055
Lượt xem: 146
Về việc đăng thủ tục hành chính trên cổng/trang Thông tin điện tử

Ngày 21/6/2017 Sở Tư pháp đã có Công văn số 371/STP-KSTTHC hướng dẫn công khai, niêm yết TTHC. Theo đó, Sở Tư pháp hướng dẫn UBND các huyện, thành phố Nam Định: Thực hiện đăng tải TTHC đã được công bố theo Quyết định công bố TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh trên Cổng/trang thông tin điện tử của các huyện, thành phố. Việc công khai TTHC trên trang thông tin điện tử của địa phương sử dụng nguồn dữ liệu của trang thông tin điện tử UBND tỉnh Nam Định (http://www.namdinh.gov.vn) hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (http://csdl.thutuchanhchinh.vn/). Đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chỉ đạo việc niêm yết công khai TTHC đúng thẩm quyền tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã theo đúng quy định tại Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 7/2/2014 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng yêu cầu các cấp phải thường xuyên rà soát việc niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực tiếp tiếp nhận, giải quyết TTHC để gỡ bỏ những TTHC hết hiệu lực; thay thế, bổ sung những TTHC bị hư hỏng, cũ nát hoặc TTHC được công bố sửa đổi, bổ sung.

Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: