Thống kê truy cập
  • Đang online: 31
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 764
  • Tất cả: 109082
Lượt xem: 953
Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Triển khai Tiểu Đề án “Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”
Thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 1748/QĐ-TTg ngày 29/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt “Đề án tổng thể đối với người dân di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam, ngày 19 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1830/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai Tiểu Đề án“Giải quyết các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước”.

Kế hoạch này đã giao Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Ủy ban nhân dân 10 tỉnh có đường biên giới quốc gia với Campuchia (bao gồm: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum) trong quá trình triển khai thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ sau đây:

(1) Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người di cư tự do về pháp luật của Việt Nam liên quan đến nhập quốc tịch, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, nhập cảnh, xuất cảnh

(2) Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia có quy định về quốc tịch, hộ tịch, cư trú, nhập cảnh, xuất cảnh; nghiên cứu, ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết các vấn đề quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác đối với người dân di cư từ Campuchia về Việt Nam

(3) Biên soạn, hướng dẫn sừ dụng mẫu rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại danh sách theo nhóm người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam và mẫu Tờ khai

(4) Rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại, lập danh sách theo nhóm người di cư tự do từ Campuchia về Việt Nam, lập kế hoạch triển khai các biện pháp giải quyết quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu cho từng nhóm đối tượng

(5) Biên soạn, in ấn tài liệu tập huấn nghiệp vụ

(6) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Tiểu Đề án

(7) Kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Tiểu Đề án

(8) Xây dựng báo cáo hằng năm và 05 năm về kết quả triển khai thực hiện Tiểu Đề án

Mục đích của việc ban hành Kế hoạch này là nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả Tiểu Đề án, bảo đảm giải quyết cơ bản các vấn đề về quốc tịch, hộ tịch, hộ khẩu và các giấy tờ tùy thân khác cho người di cư tự do từ Campuchia về nước, tạo điều kiện thuận tiện cho họ ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; xác định rõ nội dung công việc, lộ trình thực hiện, thời gian, tiến độ hoàn thành liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân 10 tỉnh có đường biên giới quốc gia với Campuchia trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

 

Quyết định số 1830/QĐ-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày 19/10/2015 và được thực hiện trong 5 năm (từ năm 2015 đến hết năm 2020)./.

 


 Hoàng Long


Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381 Fax: