Đăng nhập

Lượt xem: 292
Thông báo về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số P 548549 do UBND tỉnh Nam Định đã cấp cho Công ty sản xuất và dịch vụ tổng hợp (GESEPCO)
 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295