Đăng nhập

Lượt xem: 159
Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh Thông báo về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH sản xuất và thương mại Ngọc Khánh
 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295