Đăng nhập

Lượt xem: 45
Thông báo về việc danh sách các tổ chức thực hiện Trợ giúp pháp lý và người thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Nam Định
 
 
 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295