Đăng nhập

Lượt xem: 28
Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nam Định thông báo về việc hủy số Chứng minh nhân dân
 
 
 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép của Sở TT&TT, số 03/GP-TTĐT ngày 31/03/2016
Địa chỉ: 169 Đường Mạc Thị Bưởi - TP. Nam Định
Điện thoại: (0350) 3849381 Fax: (0350) 3529295