Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 09/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/06/2016
Ngày hiệu lực 16/06/2016
Trích yếu nội dung Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Trần Văn Chung - Chủ tịch
Tài liệu đính kèm 09.2016.nq.hdnd_nq_vv-quy-dinh-so-luong-thanh-vien-co-cau-thanh-phan-cac-ban-hdnd-tinh.pdf
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang