Tổng số: 17
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
425/HĐPHPBGDPL 13/05/2021 V/v tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19
Lượt xem: 588
Tải về
317/UBND-VP8 08/04/2020 V/v triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Lượt xem: 593
Tải về
06/KH-UBND 16/01/2020 Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định năm 2020
Lượt xem: 665
Tải về
06/KH-UBND 16/01/2020 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Lượt xem: 642
Tải về
74/QĐ-STP 26/12/2018 Quyết định v/v điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Sở
Lượt xem: 718
Tải về
01/KH-HĐPH 18/01/2019 Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh năm 2019
Lượt xem: 590
Tải về
04/KH-UBND 04/01/2018 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
Lượt xem: 792
Tải về
01/KH-HĐPH 04/01/2018 Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
Lượt xem: 775
Tải về
84/KH-UBND 31/08/2017 Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017 - 2021
Lượt xem: 816
Tải về
2124/BTP-VP 28/06/2016 Chuẩn bị Hội nghị sơ kết
Lượt xem: 849
Tải về
12
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang