Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số ký hiệu văn bản 09/2016/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/06/2016
Ngày hiệu lực 16/06/2016
Trích yếu nội dung Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Chuyên môn
Người ký duyệt Trần Văn Chung - Chủ tịch
Tài liệu đính kèm 09.2016.nq.hdnd_nq_vv-quy-dinh-so-luong-thanh-vien-co-cau-thanh-phan-cac-ban-hdnd-tinh.pdf

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381
Designed by VNPT Nam Định