Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định năm 2020
Số ký hiệu văn bản 06/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2020
Ngày hiệu lực 16/01/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phổ biến GD & PL
Người ký duyệt Nguyễn Phùng Hoan - Chủ tịch Hội đồng
Tài liệu đính kèm KH_cong_tac_nam_2020_cua_HDPBGDPL_202001161351319035859.pdf

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381
Designed by VNPT Nam Định