Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 1,466
  • Trong tuần: 1,466
  • Tất cả: 1,320,737
SẮP XẾP ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ THUỘC TỈNH NAM ĐỊNH

Ngày 10/01/2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2020. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu thi hành, tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện và 01 thành phố; 226 đơn vị cấp xã gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn.

Nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định cụ thể như sau:

- Huyện Hải Hậu: Nhập toàn bộ 5,01 km diện tích tự nhiên, 3.695 người của xã Hải Toàn vào xã Hải An; sau sáp nhập, xã Hải An có 11,14km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.727 người. Sau khi sắp sếp, huyện Hải Hậu có 34 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 32 xã và 02 thị trấn.

- Huyện Nghĩa Hưng: Thành lập xã Phúc Thắng trên cơ sở nhập toàn bộ 3,01km diện tích tự nhiên, 1.863 người của xã Nghĩa Phúc và toàn bộ 8,79km diện tích tự nhiên, 6.799 người của xã Nghĩa Thắng; sau khi thành lập, xã Phúc Thắng có 11,89 km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 8.662 người. Sau khi sắp xếp, huyện Nghĩa Hưng có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 02 thị trấn.

- Huyện Ý Yên: Nhập toàn bộ 2,04km diện tích tự nhiên, 3.498 người của xã Yên Xá vào thị trấn Lâm; sau khi nhập, thị trấn Lâm có 6,86km diện tích tự nhiên và quy mô dân số 14.461 người. Sau khi sắp xếp, huyện Ý Yên có 31 đơn vị hành chính, bao gồm 30 xã và 01 thị trấn.

Ngày 22/01/2020, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-UBND tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 858/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định.

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nam Định cần đáp ứng các yêu cầu sau: Đảm bảo duy trì hoạt động liên tục, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy trong hệ thống chính trị ở các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp; không làm xáo trộn đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân cà sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Thực hiện công tác bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan của các cơ quan, đơn vị hành chính thuộc diện sắp xếp về đơn vị hành chính mới; đảm bảo đúng quy định của pháp luật, chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

Để Nghị quyết số 858/NQ-UBTVQH14 triển khai được kịp thời, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, kế hoạch đã xác định các nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện: Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Ý Yên./.

Nguyễn Trang

1 người đã bình chọn

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381
Designed by VNPT Nam Định