Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2022
Lượt xem: 69

Ngày 28/3/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả Chỉ số CCHC năm 2022.

Dự Hội nghị có đồng chí: Cù Đức Thuận - Giám đốc Sở chủ trì hội nghị cùng các đồng chí Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở.

Về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022: Sở Tư pháp đạt 61.14/74.00 điểm đứng thứ 16/18 các sở, ban, ngành, giảm 04 bậc so với năm 2021. Trong 07 tiêu chí thực hiện CCHC có 03 tiêu chí đạt điểm tối đa là: Cải cách tổ chức bộ máy hành chính (7.00/7.00 điểm); Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CCVC (11.50/11.50); Cải cách hành chính công (7.50/7.50 điểm).  05 tiêu chí bị trừ điểm là: Công tác chỉ đạo điều hành (5.75/6.50 điểm); Cải cách thể chế (6.50/6.75 điểm); Cải cách TTHC (13.00/16.75 điểm);Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số (7.23/13.00 điểm); Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức (2.43/5.00 điểm)

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, rà soát lại cụ thể từng tiêu chí, đặc biệt là các tiêu chí đánh giá chưa đạt, bị trừ điểm, giảm bậc so với năm 2021. Bên cạnh kết quả đạt được, một số tiêu chí thành phần, tiêu chí cơ sở Cải cách hành chính chưa có nhiều chuyển biến, kết quả chưa được cải thiện; trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nhiều tiêu chí bị mất điểm do lỗi chủ quan. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại đồng thời tiếp tục phát huy các tiêu chí đã đạt được.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đồng chí Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở đề nghị cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở cần phải quyết liệt hơn nữa trong việc khắc phục những hạn chế đã được phân tích, trong đó cần xác định việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính Par Index là một trong những nội dung quan trọng, được ưu tiên triển khai thực hiện trong kế hoạch hàng năm. Bên cạnh đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, Tập trung chỉ đạo và thực hiện các giải pháp để đạt chỉ số, điểm số đã đăng ký về công tác CCHC năm 2023 (Công văn số 795/STP-VP và Công văn số 796/STP-PB-TDTHPL cùng ngày 22/6/2023 của Sở Tư pháp) và các nhiệm vụ tại Kế hoạch công tác CCHC năm 2023 đã đăng ký.

Thứ hai, chịu trách nhiệm cá nhân trước Lãnh đạo Sở phụ trách và Giám đốc Sở về nhiệm vụ, lĩnh vực được giao (tiến độ, chất lượng) theo Quy chế làm việc. Khẩn trương rà soát, đảm bảo các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, thông báo kết luận đã ban hành phải được thực hiện hoặc tham mưu thực hiện ngay.

Thứ ba, thực hiện và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, thứ bậc hành chính. Thực hiện nghiêm chế độ công vụ; tuyệt đối không làm những việc không thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Sở phụ trách và Giám đốc Sở nếu để xảy ra vi phạm do lỗi của mình và lỗi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình.

Thứ tư, nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và việc đăng nhập, cập nhật, xử lý văn bản trên hệ thống Phần mềm quản lý văn bản. Mỗi đơn vị có từ 1-2 bài/tháng và được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Thứ năm, các đồng chí Lãnh đạo Sở, căn cứ Chương trình công tác và chỉ đạo của UBND tỉnh; các Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở... quyết liệt chỉ đạo, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian thực hiện./.

Tin khác
1 2 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang