Tổng số: 127
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/06/2010 quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.
Lượt xem: 577
Tải về 5
Số: 12/KH-UBND 06/02/2015 Kế hoạch thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2015
Lượt xem: 592
Tải về 0
11/2015/QĐ-UBND 17/11/2015 Quyết định 11/2015/QĐ-UBND
Lượt xem: 589
Tải về 3
147/UBND-VP8 29/04/2016 V/v lựa chọn hòa giải viên giỏi tham dự thi toàn quốc
Lượt xem: 530
Tải về 3
44/KH-UBND 13/05/2016 Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016
Lượt xem: 493
Tải về 1
25/Kh-UBND 22/03/2016 Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 Cửa Chính phủ về Chính phủ điện tử
Lượt xem: 547
Tải về 0
16/2016/QĐ-UBND 14/06/2016 Ban hành tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng
Lượt xem: 556
Tải về 3
07/CT-UBND 20/06/2016 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 tỉnh Nam Định
Lượt xem: 492
Tải về 2
09/2016/NQ-HĐND 16/06/2016 Về việc Quy định số lượng thành viên, cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 748
Tải về 2
10/2016/NQ-HĐND 16/06/2016 Về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Lượt xem: 581
Tải về 2
12345678910...

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định
Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định
Điện thoại: (0228) 3849381
Designed by VNPT Nam Định