Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phó Giám đốc Sở: Dương Văn Nghĩa

 Họ và tên: Dương Văn Nghĩa.

Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Sinh ngày: 24/07/1975.

Quê quán: Xã Liên Minh – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ cơ quan: Số 325 đường Trường Chinh – Thành phố Nam Định.

Email: duongvannghia.stp@namdinh.gov.vn

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật;

+ Công tác Bổ trợ tư pháp (công chứng, luật sư, tư vấn pháp luật, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, quản tài viên, thừa phát lại);

+ Công tác theo dõi thi hành pháp luật;

+ Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;

+ Công tác Trợ giúp pháp lý;

+ Công tác thống kê, tổng hợp, ứng dụng CNTT, ISO

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Phổ biến - Theo dõi thi hành pháp luật, Trung tâm trợ giúp pháp lý.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng, các Ban, Tổ công tác do tỉnh, Sở, ngành thành lập:

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác do tỉnh thành lập:

+ Úy viên thường trực Hội đồng phối hợp phố biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

+ Thành viên Hội đồng tư vấn, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo có nội dung phức tạp của tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc tỉnh (Ban chỉ đạo 138).

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang