Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Lý

 Họ và tên: Nguyễn Văn Lý.

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Sinh ngày: 08/10/1966.

Quê quán: Xã Đại Thắng – Huyện Vụ Bản – Tỉnh Nam Định.

Dân tộc: Kinh.

Địa chỉ cơ quan: Số 325 đường Trường Chinh – Thành phố Nam Định.

Email: nguyenvanly.stp@namdinh.gov.vn

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách các lĩnh vực, nhiệm vụ công tác:

+ Công tác thanh tra, kiểm tra về công tác Tư pháp;

+ Công tác pháp chế Sở, ngành;

+ Công tác Hành chính tư pháp (chứng thực, nuôi con nuôi, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp, trách nhiệm bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm);

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Thanh tra Sở, Phòng Hành chính tư pháp - Bổ trợ tư pháp, Phòng Công chứng số 1.

- Thực hiện nhiệm vụ của thành viên các Hội đồng, các Ban, Tổ công tác do tỉnh, Sở, ngành Tư pháp thành lập:

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo, Tổ công tác do tỉnh thành lập:

+ Thành viên Ban Hội nhập Kinh tế Quốc tế tỉnh Nam Định.

+ Thành viên Ban chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh.

+ Thành viên Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh (Tổ công tác 621).

+ Thành viên Tố công tác về kiếm tra công vụ tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo về thống kê hộ tịch tỉnh.

+ Thành viên Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo thực hiện giảm nghèo bền vững tỉnh.

+ Thành viên Ban chỉ đạo toàn dân tham gia BHXH - BHYT.

- Tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo do Sở, ngành Tư pháp thành lập:

+ Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng Sở Tư pháp.

+ Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học sáng kiến Sở Tư pháp.

- Tham gia các Hội đồng, Ban, Tổ công tác khác theo sự thống nhất, phân công của Lãnh đạo Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo công tác tư pháp của các huyện: Ý Yên, Vụ Bản, Nam Trực, Nghĩa Hưng.

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang