Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Phòng Văn bản – Quản lý xử lý vi phạm hành chính.

Phòng Văn bản – Quản lý xử lý vi phạm hành chính là phòng chuyên môn thuộc Sở có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện: Thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đối với dự thảo văn bản của UBND tỉnh và các sở, ban, ngành; tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, xử lý văn bản của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật; Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở giao.

Địa chỉ liên hệ: Số 325 đường Trường Chinh – TP. Nam Định

Điện thoại: 0228.3666719.

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Thị Hồng Nhung

Trưởng phòng

0353.491353

tranthihongnhung.stp

@namdinh.gov.vn

2

Phạm Thị Thu Hằng

Phó Trưởng phòng

0989.646481

phamthithuhang.stp

@namdinh.gov.vn

3

Vũ Thị Thanh Huệ

Chuyên viên

0969.392504

vuthithanhhue.stp

@namdinh.gov.vn

4

Nguyễn Thị Mai

Chuyên viên

0942.676058

nguyenthimai.stp

@namdinh.gov.vn

5

Vũ Thùy Liên

Chuyên viên

0988.336848

vuthuylien.stp

@namdinh.gov.vn

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang