Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Thanh tra Sở

Thanh tra Sở là phòng chuyên môn thuộc Sở, chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Tư pháp.

Thanh tra Sở có con dấu riêng.

Thanh tra Sở có trách nhiệm:

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với các phòng chuyên môn, đơn vị, cá nhân thuộc Sở và thanh tra chuyên ngành về các lĩnh vực tư pháp trong phạm vi, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Sở; giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật; công tác pháp chế của Sở.

b) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo Sở giao.

Địa chỉ liên hệ: Số 325 đường Trường Chinh – TP. Nam Định

Điện thoại: 0228.3862940

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Trần Viết Mạnh

Chánh Thanh tra

0982.720618

tranvietmanh.stp

@namdinh.gov.vn

2

Cao Thị Chinh Nương

Phó Chánh thanh tra

0987.927695

caothichinhnuong.stp

@namdinh.gov.vn

3

Phạm Ngọc Khuyến

Thanh tra viên

0945.215001

phamngockhuyen.stp

@namdinh.gov.vn

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang