Thống kê truy cập
  • Đang online: 23
  • Hôm nay: 1144
  • Trong tuần: 14 992
  • Tất cả: 1803220
Kết quả đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào và khu tái định cư Liên Hà I – thành phố Nam Định
Lượt xem: 644

Ngày 11/9/2022, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào và khu tái định cư Liên Hà I – Thành phố Nam Định, đây là đợt đấu giá thứ hai theo Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị mới phía Nam sông Đào và khu tái định cư Liên Hà 1, thành phố Nam Định.

Theo Biên bản đấu giá số 62/2022/ĐGTS được lập tại cuộc đấu giá có 49 thửa đất đấu đấu giá thành với tổng giá khởi điểm là 123.821.500.000 đồng, trong đó tại Lô số 4 khu đô thị mới phía Nam sông Đào có 14 thửa đất đấu giá thành, Lô số 5 khu đô thị mới phía Nam sông Đào có 03 thửa đất đấu giá thành, Lô số 6 khu đô thị mới phía Nam sông Đào có 02 thửa đất đấu giá thành; Lô số 3 Khu tái định cư Liên Hà I có 14 thửa đất đấu giá thành, Lô số 4 Khu tái định cư Liên Hà I có 03 thửa đất đấu giá thành, Lô số 5 Khu tái định cư Liên Hà I có 02 thửa đất đấu giá thành, Lô số 2 Khu tái định cư Liên Hà I có 06 thửa đất đấu giá thành. Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá với giá khởi điểm của các thửa đất đấu giá thành không cao, trong đó thửa đất đấu giá thành có chênh lệch cao nhất là 9.999.000đồng/m2.

Căn cứ biên bản đấu giá tài sản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định, UBND thành phố Nam Định đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá. Người trúng đấu giá phải nộp đủ tiền trúng đấu giá và các khoản thuế, phí khác theo thời hạn ghi trên Quyết định phê duyệt kết quả đấu giá của UBND tỉnh Nam Định và Thông báo nộp tiền của Chi cục Thuế khu vực thành phố Nam Định - Mỹ Lộc. Sau khi nhận được chứng từ nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất của người trúng đấu giá, UBND thành phố Nam Định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người trúng đấu giá.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Một số hình ảnh tại cuộc đấu giá:

anh tin bai
anh tin bai
Tin khác
1 2 3 4 5 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang