Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Khu tái định cư Đồng Quýt - Thành phố Nam Định đấu giá thành 40/40 thửa đất
Lượt xem: 1846

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 36/2023/HĐDVĐGTS ký ngày 21/4/2023 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định và Ban chỉ đạo đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư - Thành phố Nam Định đấu giá Quyền sử dụng 153 thửa đất cho nhân dân làm nhà ở tại các khu tái định cư Đồng Quýt, Đông Mạc (Nam Bốt đỏ Phù Nghĩa), Đông Đông Mạc, Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan), Liên Hà I và khu đô thị mới Tây Đông Mạc, thành phố Nam Định với diện tích 12.242,9 m2.

Ngày 14/5/2023, tại Hội trường Thống Nhất - UBND Thành phố Nam Định, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định tổ chức công khai cuộc đấu giá trước sự tham dự và giám sát của các thành viên Ban chỉ đạo đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư - Thành phố Nam Định, Ban quản lý đầu tư và xây dựng thành phố Nam Định và 138 người đủ điều kiện tham gia đấu giá.  

Căn cứ theo Biên bản đấu giá số 32/2023/ĐGTS, tổng số thửa đất đủ điều kiện đưa ra đấu giá là 73 thửa, số thửa đấu giá thành là 72 thửa với tổng giá bán 151.452.037.916 đồng. Cụ thể: Tại khu tái định cư Đồng Quýt với mức giá khởi điểm 16.000.000 đồng/m2 đấu giá thành 40/40 thửa đất với giá trả cao nhất 27.886.000 đồng/m2; tại khu tái định cư Đông Mạc (Nam Bốt đỏ Phù Nghĩa) với mức giá khởi điểm 55.000.000 đồng/m2 đấu giá thành 6/6 thửa đất với giá trả cao nhất 65.200.000 đồng/m2; tại khu tái định cư Đông Đông Mạc, khu vực có mức giá khởi điểm 38.000.000 đồng/m2 đấu giá thành 01 thửa đất với giá trả 38.050.000 đồng/m2; tại khu tái định cư Đông Đông Mạc, khu vực có mức giá khởi điểm 35.000.000 đồng/m2 đấu giá thành 05/05 thửa đất với giá trả cao nhất 43.000.000 đồng/m2; tại khu tái định cư Đông Đông Mạc, khu vực có mức giá khởi điểm 22.000.000 đồng/m2 đấu giá thành 04/04 thửa đất với giá trả cao nhất 22.100.000 đồng/m2; tại khu tái định cư phường Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan), khu vực có mức giá khởi điểm 23.000.000 đồng/m2 đấu giá thành 01 thửa đất với giá trả 23.010.000 đồng/m2; tại khu tái định cư phường Cửa Nam (vườn hoa Đò Quan), khu vực có mức giá khởi điểm 17.800.000 đồng/m2 đấu giá thành 06/06 thửa đất với giá trả cao nhất 19.168.000 đồng/m2; tại khu tái định cư Liên Hà I, khu vực có mức giá khởi điểm 27.000.000 đồng/m2 đấu thành 01/01 thửa với giá trả 27.005.000 đồng/m2; tại khu đô thị mới Tây Đông Mạc, khu vực có mức giá khởi điểm 40.200.000 đồng/m2 đấu giá thành 08/08 thửa đất với giá trả cao nhất 54.610.000 đồng/m2.

Quá trình tổ chức cuộc đấu giá diễn ra nghiêm túc, đảm bảo khách quan, minh bạch, trung thực, mang lại giá trị cao cho tài sản đấu giá, thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Nguyễn Như Ánh – Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

Một số hình ảnh tại cuộc đấu giá:

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang