Thống kê truy cập
  • Đang online: 30
  • Hôm nay: 2094
  • Trong tuần: 19 337
  • Tất cả: 2072246
Tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư
Lượt xem: 189

Ngày 13/4/2023, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1407/BTP-BTTP về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động luật sư.

Công văn chỉ rõ: Thời gian gần đây, tình hình hoạt động hành nghề luật sư tạo một số địa phương nổi lên một số hiện tượng như: tổ chức hành nghề luật sư hợp tác với các tổ chức tín dụng để xử lý nợ xấu bằng các hành vi đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” hoặc “núp bóng” tổ chức hành nghề luật sư thay mặt và đại diện tổ chức tín dụng tiếp xúc với khách hàng vay vốn tổ chức tín dụng để yêu cầu các khách hàng này thực hiện nghĩa vụ thanh toán bằng các hình thức vi phạm pháp luật (đe dọa, khủng bố …); luật sư có hành vi môi giới hối lộ, phát tán trên mạng xã hội những hình ảnh, bài viết chưa được kiểm chứng liên quan đến bí mật cá nhân hoặc bí mật của tổ chức có dấu hiệu tội phạm hình sự. Bên cạnh đó, có tình trạng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không phải là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư nhưng vẫn treo biển hiệu gây nhầm lẫn là luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự tại địa phương và hình ảnh, uy tín của nghề luật sư …

Để kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạm và tăng cường phối hợp quản lý về hoạt động hành nghề của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ướng quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Tư pháp phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư, trong đó, các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan tiến hành tố tụng nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động luật sư, kịp thời chia sẻ thông tin liên quan, trong đó, lưu ý ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng.

3. Đoàn Luật sư nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 61 Luật Luật sư, trong đó, lưu ý giám sát các luật sư thành viên, luật sư hành nghề trong tổ chức hành nghề luật sư và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư tại địa phương tuân thủ pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi của luật sư vi phạm.

4. Quán triệt, chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành liên quan, Đoàn Luật sư tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 359/TB-VPCP ngày 09/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến đăng ký hành nghề dịch vị pháp lý, Công văn số 3575/BTP-BTTP ngày 25/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc đăng ký hoạt động tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện để xử lý các doanh nghiệp đã đăng ký hoặc cá nhân, tổ chức doanh nghiệp không thực hiện việc đăng ký mà có hoạt động không phù hợp với quy định của Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Luật sư.

Bộ Tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, quán triệt và khẩn trương thực hiện các biện pháp để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động luật sư tại địa phương./.

Nguyễn Quỳnh Trang - Phòng HCTP-BTTP

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang