Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 976
  • Trong tuần: 7 892
  • Tất cả: 1412448
Hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố
Lượt xem: 896

Ngày 16-9-2021, Ban TVTU ban hành Văn bản số 02-HD/TU về việc hướng dẫn sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố.

Ban TVTU yêu cầu: sắp xếp, sáp nhập chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố đảm bảo mỗi thôn (xóm), tổ dân phố có một chi bộ hoàn thiện về cơ cấu, tổ chức, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; trong quá trình thực hiện sắp xếp, sáp nhập cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao, nhất là việc bố trí, sắp xếp nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố; xử lý, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tồn đọng, vướng mắc; Công tác nhân sự phải được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý, ưu tiên những cán bộ có trình độ, năng lực, trách nhiệm, uy tín để tham gia cấp ủy chi bộ, bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố. Thực hiện tốt chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn (xóm), tổ dân phố ở những nơi có đủ điều kiện.

Nội dung việc sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố cần tập trung vào 2 nhiệm vụ chính là sáp nhập, thành lập chi bộ mới và lựa chọn nhân sự. Theo đó, căn cứ quyết định sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố của cấp có thẩm quyền, đảng ủy cơ sở (xã, phường, thị trấn) họp, quyết định sáp nhập các chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố để thành lập chi bộ mới ở những nơi có đủ điều kiện. Tên chi bộ được xác định theo tên thôn (xóm), tổ dân phố đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Đối với chi bộ thuộc những thôn (xóm), tổ dân phố được chia tách để sáp nhập với thôn (xóm), tổ dân phố khác, đảng ủy cơ sở quyết định giải thể chi bộ đó và chuyển đảng viên đến sinh hoạt tại các chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố được sáp nhập tương ứng. Căn cứ tình hình thực tế, cấp có thẩm quyền tổ chức công bố quyết định thành lập chi bộ, quyết định chỉ định chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ mới theo quy định. Nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy sau khi kiện toàn, sắp xếp chi bộ thôn (xóm), tổ dân phố là nhiệm kỳ 2020-2022. Công tác lựa chọn nhân sự phải công khai, dân chủ, đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, gắn với việc tiếp tục thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (xóm), tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác Mặt trận thôn (xóm), tổ dân phố ở những nơi đủ điều kiện.

Ban TVTU giao ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân việc sắp xếp tổ chức đảng khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn (xóm), tổ dân phố. Phân công các cơ quan tham mưu, giúp việc, cấp ủy viên phụ trách địa bàn theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt việc sáp nhập, chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên theo quy định./.

Thu Trang


Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang