Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 2017
  • Trong tuần: 19 260
  • Tất cả: 2072169
Nam Định kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh
Lượt xem: 275

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Ngày 20/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ký ban hành Quyết định số 774/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (sau đây gọi tắt là Hội đồng) tỉnh Nam Định.

Theo đó Hội đồng có 36 thành viên bao gồm: Bà Hà Lan Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng; 03 Phó chủ tịch Hội đồng gồm có lãnh đạo Sở Tư pháp và Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (trong đó Giám đốc Sở Tư pháp là Phó chủ tịch thường trực).

Các Ủy viên Hội đồng là các lãnh đạo các Sở, ngành có liên quan; ngoài ra mời một số lãnh đạo các cơ quan, tổ chức tham gia Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và Ủy viên Hội đồng được quy định tại khoản 2 Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp là Cơ quan Thường trực của Hội đồng, có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1522/QĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Nam Định.

(Đính kèm Quyết định số 774/QĐ-UBND).

QD-774.2023-kien-toan.pdf

Thu Trang – Phòng PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang