Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 300
  • Trong tuần: 8 837
  • Tất cả: 1625061
Nam Định triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Lượt xem: 265

Ngày 06/4/2022, UBND tỉnh Nam Định ban hành Văn bản số 156/UBND-VP7 về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động để thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày  30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng  Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương, cơ quan về trình tự, thủ tục để thực hiện thống nhất việc hỗ trợ người lao động theo quy định; Tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ của UBND các huyện, thành phố, tổng hợp danh sách, trình UBND tỉnh phê duyệt…

2. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí thực hiện Quyết  định số 08/2022/QĐ-TTg. Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chi trả và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật…

3. Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn Công an các cấp chủ động cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Công an.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn việc xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg; đảm bảo chính xác, kịp thời, đúng đối tượng.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh có trách nhiệm thông báo tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại các khu công nghiệp về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động  theo Nghị quyết số 11/NQ-CP, Quyết định 08/2022/QĐ-TTg; Phối hợp hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc các khu công nghiệp tuyên truyền, phổ biến chính sách và lập hồ sơ theo quy định…

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện triển khai thực hiện  tiếp nhận thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch  vụ công tỉnh Nam Định để phục vụ công tác hỗ trợ; Chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nam Định, UBND các huyện, thành phố đẩy  mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ, trình tự thủ tục theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để người lao động biết, tham gia thụ hưởng chính sách (nếu thuộc đối tượng được hỗ trợ) và tham gia giám sát.

7. UBND các huyện, thành phố Nam Định: Tổ chức quán triệt, chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, trình tự thủ tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 08/2022/QĐ-TTg; Tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa bàn; tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh (qua Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) quyết định; Chỉ đạo công khai danh sách các đối tượng được đề nghị hưởng  chính sách hỗ trợ để nhân dân, người lao động, các đoàn thể chính trị-xã hội giám sát.

Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thì hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp và người lao động quay trở lại thị trường lao động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 1.000.000 đồng/người/tháng.

Cụ thể, Quyết định quy định người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 1/4/2022.

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang