Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 948
  • Trong tuần: 7 864
  • Tất cả: 1412420
Tư pháp Nam Định với hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 282

Trước và sau khi Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và hiện nay là Nghị định 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Tư pháp tích cực, chủ động tham mưu đẩy mạnh triển khai các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo thông tin từ Báo Nam Định, qua kết quả ban đầu của cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021, toàn tỉnh có 7.916 doanh nghiệp, trong đó có 5.771 doanh nghiệp đang hoạt động, 388 doanh nghiệp ngừng hoạt động, 293 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể, 390 doanh nghiệp giải thể, phá sản; 1.074 doanh nghiệp đang tồn tại nhưng không hoạt động

Với thực tiễn số lượng, cơ cấu, quy mô doanh nghiệp của tỉnh như trên, phát huy những kết quả đã đạt được từ Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn năm 2010 – 2014 (Chương trình 585), Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014 về việc gia hạn tiếp tục thực hiện và điều chỉnh các dự án của Chương trình 585 thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 và hiện tại là Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 19/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025,  được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo tỉnh, sự hướng dẫn kịp thời của Bộ Tư pháp và Ban quản lý Chương trình 585, sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Tư pháp với các đơn vị liên quan, đến nay hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh Nam Định đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sở Tư pháp Nam Định là 1 trong 13 đơn vị được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen vì đã có thành thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020.

Nhìn lại các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong giai đoạn 2010 – 2020, có thể nhận định rằng, hoạt động này đã được triển khai đa dạng, toàn diện, ngày càng tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả, phòng chống rủi ro pháp lý. Trong đó, điểm nhấn của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại Nam Định đó là việc tổ chức các lớp hội thảo, tọa đàm, hội nghị về các chuyên đề pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp.

Sở Tư pháp đã chủ động, trực tiếp hoặc phối hợp với các Sở, ngành liên quan tổ chức được 13 lớp bồi dưỡng, tọa đàm, hội nghị đối thoại cho gần 2.000 lượt doanh nghiệp. Điển hình như lớp bồi dưỡng chuyên đề “Pháp luật về hợp đồng” cho 100 doanh nghiệp; 01 lớp bồi dưỡng bồi dưỡng chuyên đề “Chế định pháp lý cho doanh nghiệp theo Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017” cho 100 doanh nghiệp... Bên cạnh đó, Sở Tư pháp phối hợp với Câu lạc bộ pháp chế, Bộ Tư pháp tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh, chuyên đề “Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh” cho 150 doanh nghiệp.

Việc tổ chức các lớp tập huấn, tọa đàm, hội thảo nói trên đã kịp thời giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh tuân thủ quy định của pháp luật. Thông qua hoạt động hỗ trợ pháp lý đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngoài ra, Sở Tư pháp đã giúp UBND tỉnh xây dựng và thường xuyên đăng tải, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND tỉnh ban hành lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn pháp luật, đến thời điểm hiện tại đã đăng tải, cập nhật 572 văn bản QPPL. Các văn bản được đăng tải, cập nhật đều đảm bảo đầy đủ các thuộc tính và thường xuyên rà soát, cập nhật hiệu lực theo quy định, qua đó đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tra cứu và áp dụng pháp luật.

Từ giữa năm 2020 trở lại đây, trong bối cảnh dịch  bệnh Covid diễn biến phức tạp, hoạt động hỗ trợ pháp lý liên ngành được Sở Tư pháp đẩy mạnh các hình thức trực tuyến trên mạng, cập nhật thường xuyên, liên tục các tin bài trên Trang thông tin điện tử của Sở, đăng tải các tài liệu về Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bộ tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp lĩnh vực lao động, bảo hiểm, phòng chống dịch bệnh Covid……tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ dàng truy cập, tham khảo.

Để người dân và doanh nghiệp nắm chắc các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid, Sở Tư pháp đã biên soạn, biên tập các tài liệu về hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp và 2.000 cuốn Bản tin Tư pháp Nam Định số 2 và 3 (tháng 5 và tháng 8/2021) với nhiều bài viết tuyên truyền về thông tin, chính sách hỗ trợ của Nhà nước giúp doanh nghiệp phục hồi, vượt qua khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh; Ngoài ra Sở Tư pháp đã phối hợp hiệu quả với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh biên tập nội dung, ghi hình để phát sóng chuyên mục tuyên truyền pháp luật về lao động, cung cấp các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, phát sóng trên Chuyên mục Chính sách mới - Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. xuất kinh doanh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Những kết quả triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thời gian qua tại tỉnh Nam Định đã để lại dấu ấn nhất định đối với cộng đồng doanh nghiệp, đóng góp vào thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh nhà, khẳng định được vai trò và tác động tích cực của Chương trình, góp phần nâng cao vị thế của Ngành Tư pháp trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại tỉnh còn gặp phải một vướng mắc, khó khăn nhất định.  Một số sở, ngành có chức năng tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực liên quan nhiều đến hoạt động của doanh nghiệp nhưng chỉ bố trí cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế, do đó đã ảnh hưởng đến chất lượng của hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…

Để tiếp tục phát huy những mặt đã làm được, khắc phục những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn trong thời gian qua, trong thời gian tới, hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng của các hoạt động; thu hút được các doanh nghiệp tham gia một cách tích cực, chủ động, tự nguyện. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành tư pháp với các sở, ngành có liên quan và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Tổ chức thường xuyên các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật kinh doanh cho doanh nghiệp; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho pháp chế doanh nghiệp và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế sở, ngành. Cập nhật thường xuyên, có hệ thống các chính sách, văn bản pháp luật; liên kết với các cơ sở dữ liệu pháp luật hiện có ở các trang thông tin làm nguồn dữ liệu./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang