Thống kê truy cập
  • Đang online: 29
  • Hôm nay: 1853
  • Trong tuần: 19 096
  • Tất cả: 2072005
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.
Lượt xem: 366

Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 106/UBND-VP8 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và đẩy mạnh đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Theo đó, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung chỉ đạo thực hiện ngay một số nội dung sau:

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Chỉ đạo, quán triệt 100% cán bộ làm công tác tiếp dân phải sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Khẩn trương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc triển khai thực hiện và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cán bộ thực hiện không đúng quy định.

Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, đôn đốc bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính các cấp dán tài liệu tuyên truyền công khai về việc không yêu cầu cung cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID mức 1 để sử dụng thực hiện tra cứu dịch vụ công.

Sở Tư pháp chỉ đạo các Văn phòng công chứng sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 10/3/2023.

Các sở, ban, ngành thành viên Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh, UBND các

huyện, thành phố Nam Định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình khẩn trương thực hiện công bố, công khai, hướng dẫn thực hiện đối với các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ; hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú trên của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ./.

UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các địa phương, đơn vị.

Lâm Thị Mọc – Phòng PBTDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang