Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 1042
  • Trong tuần: 12 098
  • Tất cả: 1694157
UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023
Lượt xem: 91

Ngày 04 tháng 1 năm 2023, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Trong đó nội dung trọng tâm cần thực hiện bao gồm:

Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật:  Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa XIII, các Kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực, phạm vi quản lý; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX.  Tiếp tục phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung vào các luật, pháp lệnh, văn bản pháp luật được ban hành năm 2022 sẽ có hiệu lực trong năm 2023; 06 luật mới vừa được Quốc hội thông qua tại  Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV 2022 như Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Thanh tra...;Hướng dẫn, triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa luật Việt Nam...

Triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2022-2027 như Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027"; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” và các chương trình, Đề án khác theo hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương.....

Đối với công tác hòa giải ở cơ sở: tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; Củng cố, kiện toàn mạng lưới tổ hòa giải ở cơ sở và đội ngũ hòa giải viên;  Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”; trong năm 2023, tiến hành tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở

Đối với công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: tiếp tục triển khai Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, Thông tư số 09/2021/TT-BTP về đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và  Hướng dẫn tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới, tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025....

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch ngay trong tháng 01/2023; giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch này./.

Lưu Thu Trang – Phòng PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang