Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 71
  • Trong tuần: 1 989
  • Tất cả: 1497937
UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển KTXH
Lượt xem: 236

        Ngày 28/02/2022, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, nhằm triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị đối với những nhiệm vụ trọng tâm theo đúng tinh thần của Nghị quyết.

         Tại Kế hoạch số 30/KH-UBND, UBND tỉnh đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

         Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Chủ động xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý nhằm phục hồi nhanh và phát triển kinh tế bền vững.  Triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng chống dịch Covid-19 trong các năm 2022-2023; sử dụng các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt, hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động đến sản xuất kinh doanh; thực hiện các phương thức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng tốt với các diễn biến khác nhau của dịch nhằm duy trì thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có dịch.  Tổ chức rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình cho từng nhiệm vụ, dự án trong 02 năm 2022-2023 và từng năm 2022, 2023 đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương xem xét quyết định.

        Về triển khai các dự án đầu tư công: Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố Nam Định và các đơn vị liên quan có dự án thuộc Chương trình khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan; Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; Phát huy hiệu quả của Tổ công tác thúc đẩy giải ngân vốn để đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công; Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

          Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về kết quả đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, địa phương mình; Phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 3 đối với từng dự án; Tổ chức giao ban định kỳ hằng tuần với các cơ quan chủ quản, chủ đầu tư về tình hình thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công.

         Đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện; Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về nội dung các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQCP của Chính phủ; Tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp; Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan xử lý những vướng mắc phát sinh. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, không để tình trạng chồng chéo, trùng lặp để giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ.

        Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh giao Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam  Định xác định các nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành, lĩnh vực phụ trách để tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch này, định kỳ báo cáo UBND tỉnh để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang