Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2022 - 2030”
Lượt xem: 655

Nhằm mục đích triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030” được phê duyệt tại Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ngày 16 tháng 5 năm 2023 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 - 2030”.

Theo đó, Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu:

Đến năm 2025, đạt trên 85% và đến năm 2030 đạt trên 95% cán bộ, công
chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính được cung cấp kiến thức, kỹ năng cần thiết phục vụ quá trình tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính dưới nhiều hình thức; được tiếp cận với các mô hình, kinh nghiệm cải cách hành chính hiệu quả trong và ngoài tỉnh để vận dụng vào thực tiễn một cách phù hợp.

100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính được tập huấn, tiếp cận các bài giảng, tài liệu, số liệu, cơ sở dữ liệu về cải cách hành chính để tra cứu, tham khảo trong thực hiện nhiệm vụ; được kịp thời hỗ trợ và giải đáp các thắc mắc trực tiếp hoặc gián tiếp qua kênh hỏi đáp về cải cách hành chính.

100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính thực hiện xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

Kế hoạch cũng yêu cầu thực hiện 6 nội dung chủ yếu:

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính.

Hoàn thiện chương trình, biên soạn tài liệu tập huấn, bồi dưỡng về cải cách hành chính.

Xây dựng các nền tảng cơ sở dữ liệu phục vụ nâng cao năng lực về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra đánh giá hoạt động của cán bộ, công chức viên chức thực hiện công tác cải cách hành chính.

Tổ chức các Đoàn khảo sát, Hội nghị, hội thảo, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện đúng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng và tiến độ đối với các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch; giao cho Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch này. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương./.

Lâm Thị Mọc - Phòng PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang