Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch sơ kết 05 năm triển khai Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKDNDTC
Lượt xem: 660

Thực hiện Quyết định số 1214/QĐ-HĐPH ngày 23/5/2022 của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở Trung ương ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKDNDTC ngày 29/6/2018 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, ngày 06/6/2022, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 644/KH-HĐPH về việc tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKDNDTC

Việc tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10 nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân… trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó đề ra những giải pháp thực hiện Thông tư liên tịch số 10 có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. Do vậy, việc tổ chức sơ kết phải bám sát các nội dung nêu trong Kế hoạch triển khai Thông tư liên tịch số 10, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với quy định của pháp luật,phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò tích cực, chủ động của các ngành thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành.

Nội dung sơ kết tập trung vào các vấn đề chính sau đây: đánh giá kết quả triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 10 từ ngày 01/9/2018 đến ngày 30/6/2022: những kết quả đã đạt được; những hạn chế, vướng mắc; xác định nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; đánh giá kết quả thực hiện công tác phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng, những vấn đề mới phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện...

Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp liên ngành có trách nhiệm tham mưu cho Hội đồng tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018 trong tháng 7/2022 và tổng hợp báo cáo của các ngành thành viên Hội đồng và xây dựng báo cáo kết quả sơ kết Thông tư liên tịch số 10/2018 gửi về Bộ Tư pháp trước ngày 30/7/2022.

Các Thành viên Hội đồng và Tổ giúp việc cho Hội đồng của các ngành Công an, kiểm sát, tòa án, quân sự có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo ngành mình tổ chức sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018 và xây dựng báo cáo và gửi về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp và tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo kết quả sơ kết Thông tư liên tịch số 10/2018 của Hội đồng./.

Trần Thị Bình – Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nam Định

Tin khác
1 2 3 4 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang