Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 264
  • Trong tuần: 13 948
  • Tất cả: 2212902
KẾ HOẠCH PHỐI HỢP VỀ NGƯỜI THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TRỰC TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN
Lượt xem: 981

Thực hiện Chương trình phối hợp số 1603/CTPH-BTP-TANDTC ngày 19 tháng 5 năm 2022 giữa Bộ Tư pháp và Tòa án nhân dân tối cao về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân, ngày 15/8/2022, Sở Tư pháp và Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định đã ban hành kế hoạch phối hợp số 1040/KH-STP-TAND về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án nhân dân. Một số nội dung cơ bản của Kế hoạch như sau:

1. Về nhân lực thực hiện: Người trực: người thực hiện trợ giúp pháp lý là trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý. Người hỗ trợ trực: Chuyên viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý trực đảm bảo hiệu quả, hợp lý

2.Về hình thức trực: Căn cứ điều kiện thực tế, TAND tỉnh và Sở Tư pháp thống nhất hình thức trực qua điện thoại.

3. Về cơ chế tiếp nhận yêu cầu trợ giúp pháp lý và nhiệm vụ của người trực, người hỗ trợ trực:

Người tiến hành tố tụng, công chức TAND khi phát hiện người thuộc diện được trợ giúp pháp lý thì thông tin và cung cấp số điện thoại của người được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ (nếu có) ngay cho người trực. Đồng thời, hướng dẫn người thuộc diện được trợ giúp pháp lý đến nơi niêm yết danh sách, số điện thoại của người trực. Người trực tiếp nhận nguồn tin, yêu cầu trợ giúp pháp lý từ người tiến hành tố tụng, công chức TAND, từ người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, người thân thích của họ hoặc từ cơ quan, tổ chức khác thì liên hệ với người thuộc diện được trợ giúp pháp lý hoặc người thân thích của họ để thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý. Người trực ghi chép, thống kê vào Sổ trực trợ giúp pháp lý (theo mẫu của Bộ Tư pháp).

 4. Trách nhiệm của các cơ quan

Sở Tư pháp có trách nhiệm: Chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thực hiện phân công người trực tại Tòa án; lập dự toán cho việc thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật; chi trả bồi dưỡng, thù lao chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý cho người trực và thống kê vào Sổ trực trợ giúp pháp lý tại Tòa án nhân dân. Đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện và tham mưu, để xuất giải pháp thực hiện Kế hoạch theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định: Phối hợp thực hiện niêm yết danh sách người trực qua điện thoại tại trụ sở Tòa án và chỉ đạo Tòa án nhân dân các huyện, thành phố niêm yết danh sách người trực qua điện thoại tại trụ sở đơn vị mình. Tạo điều kiện thuận lợi cho người thực hiện trợ giúp pháp lý trực, người hỗ trợ trực hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

6. Về thời gian triển khai thực hiện: 05 năm kể từ ngày 01/9/2022

7. Địa điểm thực hiện: Kế hoạch được triển khai tại TAND tỉnh và 10 TAND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Đặt lợi ích của người thuộc diện trợ giúp pháp lý làm trung tâm, Kế hoạch phối hợp giừa Sở Tư pháp và TAND tỉnh về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại tòa án được ký kết và triển khai thực hiện sẽ giúp bảo đảm tiếp cận và thụ hưởng trợ giúp pháp lý kịp thời trong tố tụng cho người bị buộc tội, bị hại, đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý; hạn chế việc người dân thuộc diện trợ giúp pháp lý bị bỏ lỡ cơ hội được hỗ trợ pháp lý miễn phí. Đồng thời, sự phối hợp chặt chẽ và nỗ lực của cán bộ ngành tư pháp và ngành Tòa án sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và giúp quá trình tố tụng khách quan, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiếp cận công lý cho người dân.

Trần Thị Bình – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định

Tin khác
1 2 3 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang