Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO NGƯỜI CAO TUỔI, NGƯỜI CAO TUỔI CÓ KHÓ KHĂN VỀ TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2022 - 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNH
Lượt xem: 1009

        Chăm sóc và nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi là một trong những chính sách được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và một trong số đó là chính sách bảo đảm cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý miễn phí khi họ có nhu cầu theo quy định của pháp luật. Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Quyết định số 2156/QĐ-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 1134/QĐ-BTP ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030, ngày 07/7/2022, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính giai đoạn 2022 - 2030.

Với mục tiêu bảo đảm cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí có chất lượng, hiệu quả theo quy định của pháp luật, Kế hoạch đã đề ra nhiều hoạt động trợ giúp pháp lý hướng đến đối tượng người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Theo đó, một trong các hoạt động được chú trọng trong Kế hoạch là thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính, đặc biệt trong các vụ việc người cao tuổi bị bạo lực, bạo hành, bị ngược đãi. Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng cho người làm công tác trợ giúp pháp lý, Kế hoạch quy định trách nhiệm của Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước) hàng năm tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho người làm công tác trợ giúp pháp lý với yêu cầu đặt ra là: bảo đảm trên 80% cán bộ, viên chức làm công tác trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi được tập huấn, nâng cao năng lực, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Để giúp người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính có thể nắm bắt thông tin về hoạt động trợ giúp pháp lý, giúp họ tiếp cận được với chính sách nhân văn này, trong Kế hoạch cũng đề ra hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý cho đối tượng này được thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tổ chức điểm truyền thông trực tiếp về trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính ở cơ sở; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lồng ghép việc truyền thông trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính với các chương trình, đề án khác về người cao tuổi ở địa phương, nhất là tại xã, phường, thị trấn nơi người cao tuổi sinh sống; biên soạn và phát hành các ấn phẩm với nhiều hình thức có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp pháp lý, trong đó có người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính; tổ chức các hoạt động về trợ giúp pháp lý trọng tâm nhân “Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam” (06/6), “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” (Tháng 10), và Ngày Quốc tế Người cao tuổi (01/10) hàng năm…

Đồng thời, để bảo đảm tính hiệu quả trong việc triển khai thực hiện, Kế hoạch cũng quy định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức và nguồn kinh phí để bảo đảm cho việc thực hiện triển khai Kế hoạch. Sở Tư pháp có trách nhiệm giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá và báo cáo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch. Các Sở, ban, ngành, đoàn thế và địa phương căn cứ nhiệm vụ được phân công chủ động triển khai thực hiện. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp với Sở Tư pháp (Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước) và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người cao tuổi, người cao tuổi có khó khăn về tài chính.

Trần Thị Bình – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định.

Tin khác
1 2 3 4 5 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang