Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1581
  • Trong tuần: 14 424
  • Tất cả: 1794870
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính
Lượt xem: 166

Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn. Trong xã hội, người khuyết tật là đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương cần có sự chia sẻ, giúp đỡ của gia đình và cộng đồng xã hội.

Theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017, thì người khuyết tật có khó khăn về tài chính là đối tượng được thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý miễn phí của Nhà nước. họ được tư vấn, hỗ trợ trong nhận thức pháp luật, giải quyết các khiếu nại hay tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Người khuyết tật có khó khăn về tài chính có những quyền sau:

- Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.   

- Tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Được thông tin về quyền được trợ giúp pháp lý, trình tự, thủ tục trợ giúp pháp lý khi đến tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và các cơ quan nhà nước có liên quan.

- Yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc trợ giúp pháp lý.

- Lựa chọn một tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý.

- Thay đổi, rút yêu cầu trợ giúp pháp lý.

- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

- Khiếu nại, tố cáo về trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trong những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật có khó khăn về tài chính luôn được Sở Tư pháp, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hình thức, nội dung đa dạng như tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu truyền thông có nội dung về chính sách trợ giúp pháp lý và quyền được trợ giúp pháp lý của người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, Hội Người khuyết tật của tỉnh, các cơ sở trợ giúp xã hội, trường học… Qua đó, đảm bảo thực hiện mục tiêu 100% người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính được tiếp cận các sản phẩm truyền thông về trợ giúp pháp lý; 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Trần Thị Bình – Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định

Tin khác
1 2 3 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang