Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Trung tâm Trợ giúp pháp lý: Tăng cường truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật
Lượt xem: 752

Trong nhiều năm qua và nhất là trong những năm gần đây, Đảng và nhà nước ta luôn quan tâm đến người khuyết tật, thể hiện là đã liên tục ban hành, chỉnh sửa và bổ sung các chính sách, văn bản pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi ích chính đáng cho người khuyết tật như Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 01/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Quyết  định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn  2021-2030. Ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật năm 2023 với mục tiêu nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng về bảo vệ, chăm sóc và trợ giúp người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật được tiếp cận các chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục, đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp pháp lý, văn hóa, thể thao và du lịch..., thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội hàng tháng cho người khuyết tật và các chính sách hỗ trợ kèm theo, vận động nguồn lực xã hội để trợ giúp người khuyết tật nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất, tinh thần cho người khuyết tật, từng bước để người khuyết tật tham gia bình đẳng vào các hoạt động của xã hội.

Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/01/2023 về triển khai chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023. Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng ứng 25 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 – 18/4/2023), trong các ngày 14/4/2023 và ngày 18/4/2023, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định đã phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Nam Định, Hội người khuyết tật huyện Ý Yên tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật.

anh tin bai

Đ/c Trần Thị Thủy – Phó Giám đốc TTTGPL tặng hoa chúc mừng Hội người khuyết tật tỉnh nhân kỷ niệm 25 năm ngày Người khuyết tật Việt Nam

Tại hội nghị, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh đã giới thiệu một số quy định của Luật Người Khuyết tật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Người Khuyết tật, chính sách ưu đãi và các thủ tục hành chính để hưởng chế độ dành cho người khuyết tật trong các lĩnh vực; cấp phát miễn phí tài liệu và tờ gấp pháp luật có nội dung liên quan. Đồng thời, đã tư vấn, giải đáp các vướng mắc pháp luật cho người khuyết tật có yêu cầu.

anh tin bai
anh tin bai

Truyền thông về trợ giúp pháp lý cho hội viên Hội người khuyết tật huyện Ý Yên

Trong thời gian tới, Trung tâm TGPL nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Hội người khuyết tật, phòng Tư pháp các huyện, thành phố và UBND các xã tổ chức các buổi truyền thông về trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh./.

Trần Thị Bình - Trung tâm TGPL tỉnh Nam Định

Tin khác
1 2 3 4 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang