Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Kết quả công tác hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Nam Định
Lượt xem: 105

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/3/2023 về việc triển khai hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nam Định kỳ 2019-2023; ngày 29/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc công bố kết quả kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2019 – 2023. Trên cơ sở Quyết định công bố, UBND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 54/BC-UBND về kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 gửi Bộ Tư pháp. Kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 trên địa bàn toàn tỉnh như sau:

- Đối với cấp tỉnh: số văn bản QPPL còn hiệu lực: 393 văn bản (107 Nghị quyết và 286 Quyết định); số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 158 văn bản (33 Nghị quyết và 125 Quyết định), số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 34 văn bản (12 Nghị quyết và 22 Quyết định); số văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, bãi bỏ, thay thế: 44 văn bản (13 Nghị quyết và 31Quyết định).

- Đối với cấp huyện: số văn bản QPPL còn hiệu lực: 129 văn bản (04 Nghị quyết và 125 Quyết định); số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 133 văn bản (133 Quyết định), số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 02 văn bản (01 Nghị quyết và 01 Quyết định); số văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, bãi bỏ, thay thế: 09 văn bản (09 Quyết định).

- Đối với cấp xã: số văn bản QPPL còn hiệu lực: 25 văn bản (14 Nghị quyết và 11 Quyết định); số văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ: 07 văn bản (07 Nghị quyết); số văn bản QPPL hết hiệu lực một phần: 0 văn bản; số văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, bãi bỏ, thay thế: 0 văn bản.

Vũ Thị Thanh Huệ - Phòng VB-QLXLVPHC

Tin khác
1 2 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang