Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Nam Định công bố kết quả hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023
Lượt xem: 171

Thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (được sửa đổi năm 2020),  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 10/03/2023 của UBND tỉnh về triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023; ngày 29/02/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về việc công bố kết quả kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định kỳ 2019 – 2023, bao gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

 2. Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

3. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

4. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

5. Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.

Danh mục văn bản kèm theo được đăng tải chi tiết trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tiếp cận, phục vụ quá trình áp dụng và thi hành pháp luật./.

Quyết định công bố.pdf

danh mục hết hiệu lực toàn bộ.pdf

danh mục hết 1 phần.pdf

danh mục còn hiệu lực.pdf

danh mục cần đình chỉ thi hành.pdf

 

 

 

 

 

Vũ Thị Thanh Huệ - Phòng VB-QLXLVPHC

Tin khác
1 2 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang