Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
UBND TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT KỲ 2019-2023
Lượt xem: 934

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, UBND tỉnh Nam Định ban hành Kế hoạch số 42/KH-UBND triển khai hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023, với nội dung chủ yếu như sau:

Về đối tượng và phạm vi hệ thống hóa: Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 (gồm cả văn bản được ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023 nhưng chưa có hiệu lực) và các văn bản được ban hành trước kỳ hệ thống hóa 2019-2023 của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan theo quy định của Luật ban hành văn bản 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định 34/2016/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

Kế hoạch đưa ra 7 nội dung thực hiện và phân công trách nhiệm và thời gian thực hiện: Tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ rà soát, hệ thống hóa; tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản; công bố kết quả hệ thống hóa văn bản; Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản; đăng tải các văn bản thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của ngành, địa phương mình trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hệ thống hóa; đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản; cập nhật văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia văn bản quy phạm pháp luật.

Tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND các huyện trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản bảo của địa phương mình; giao Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản theo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả./.

 

Vũ Thị Thanh Huệ - Phòng VB&QLXLVPHC

Tin khác
1 2 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang