Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 1023
  • Trong tuần: 7 939
  • Tất cả: 1412495
Đảng ủy Sở Tư pháp Nam Định tổ chức Hội nghị quán triệt các quy định của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng
Lượt xem: 173

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 10/01/2022 và Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 10/01/2022 của Đảng bộ Sở Tư pháp về quán triệt, triển khai các quy định, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác xây dựng Đảng, Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt tới toàn thể Đảng viên trong cơ quan.

anh tin bai

Đ.c Cù Đức Thuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Cù Đức Thuận – Bí thư Đảng ủy, Giám dốc Sở đã nhấn mạnh mục đích của việc tổ chức Hội nghị là nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức của toàn bộ đảng viên, công chức, viên chức của toàn Đảng bộ trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp. Cũng tại Hội nghị, đồng chí Cù Đức Thuận đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình học tập cần ghi chép đầy đủ, hiểu được các nội dung Báo cáo viên truyền tải để vận dụng trong thực tiễn đạt chất lượng và hiệu quả cao.

anh tin bai

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe đồng chí Trần Thị Hồng Nhung – Đảng Ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo của Đảng Ủy Sở truyền đạt nội dung các văn bản:

Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.

Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều Đảng viên không được làm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

anh tin bai

Đ.c Trần Thị Hồng Nhung – Đảng Ủy viên phụ trách công tác Tuyên giáo

 Đảng ủy Sở truyền đạt tại Hội nghị

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang