Thống kê truy cập
  • Đang online: 49
  • Hôm nay: 1084
  • Trong tuần: 6 287
  • Tất cả: 1482962
Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022
Lượt xem: 267

Ngày 06/01/2022, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2021, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2022, Đồng chí Hà Lan Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Hà Lan Anh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở; Ngô Xuân Quýnh – Chủ nhiệm Đoàn Luật sự tỉnh; Phan Thanh Huyền – Chủ tịch Hội Công chứng tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp.

Năm 2021, với quan điểm chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng phát triển”; gắn chặt với sự chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Tư pháp tỉnh Nam Định đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, chung tay cùng hệ thống chính trị trong giải quyết các vấn đề phát sinh do dịch bệnh Covid-19, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật như chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thẩm định 161 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp. Sở Tư pháp biên soạn, cấp phát hơn 18.800 tờ gấp pháp luật; 4.150 cuốn Bản tin Tư pháp số 1,2,3/2021; Phòng Tư pháp cấp huyện đã tổ chức 131 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 12.667 lượt người tham dự; tổ chức 05 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 4.385 bài dự thi; biên soạn, biên tập, phát hành 78.686 tờ gấp, tờ rơi tìm hiểu pháp luật. Công nhận 214/226 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện: 138.652 việc hộ tịch trên phần mềm hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp; cấp 11.657 phiếu LLTP, không để tồn động thông tin lý lịch tư pháp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành.

Năm 2022, Sở Tư pháp đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; thực hiện tốt công tác xây dựng ngành; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp… nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, cải cách tư pháp.

Tham luận tại Hội nghị các đại biểu tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… tại đơn vị, địa phương.

anh tin bai

Đồng chí Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hà Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương sự nỗ lực, đóng góp của toàn ngành đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; được Bộ Tư pháp, UBND tỉnh đánh giá cao. Trong năm 2022, đồng chí đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định. Tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác, ưu tiên thực hiện những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện mục tiêu phát triển KTXH năm 2022 bảo đảm hiệu quả và thích ứng với điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ mới, phức tạp, trong đó tập trung các lĩnh vực: bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác của ngành Tư pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về chuyển đổi số, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp và phổ biến, giáo dục pháp luật. Chú trọng công tác phối hợp với các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành công tác tư pháp; chủ động, kịp thời báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành. Phát huy hiệu quả các công cụ quản lý, kiểm tra, thanh tra; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khi có sai phạm; đồng thời, kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực đạt kết quả cao, sáng tạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã công bố kết quả thi đua khen thưởng trong năm 2021 của ngành Tư pháp tỉnh Nam Định. Theo đó, Bộ Tư pháp đã tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Sở Tư pháp; “Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp” cho 01 tập thể, 02 cá nhân thuộc Sở; UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể thuộc Sở; tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân thuộc Sở Tư pháp.          

anh tin bai

Đ.c Hà Lan Anh – PCT UBND tỉnh TUQ của Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Sở Tư pháp

Giám đốc Sở tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 11 cá nhân thuộc Sở, tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 25 cá nhân thuộc Sở; tặng Giấy khen cho 08 tập thể, 11 cá nhân thuộc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố…

anh tin bai

Đ.c Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”   

anh tin bai

Đ.c Dương Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho Phòng Tư pháp cấp huyện

Cũng tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao” để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX và phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Trung ương, UBND tỉnh phát động; phát huy truyền thống vẻ vang của Sở, ngành Tư pháp và những thành tích trong phong trào thi đua năm 2021. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đề nghị các tập thể và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả, để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới./.

Lê Huy Công – Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang