Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023
Lượt xem: 281

Ngày 05/01/2023, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tư pháp năm 2022, triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2023, Đồng chí Cù Đức Thuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở và các đồng chí trong Ban Giám đốc chủ trì chỉ đạo Hội nghị.

anh tin bai

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí: Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nam Định; Chủ nhiệm Đoàn Luật sự tỉnh; Chủ tịch Hội Công chứng tỉnh; Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tư pháp.

Năm 2022, với quan điểm chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, ngành Tư pháp tỉnh Nam Định đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nổi bật như chất lượng công tác thẩm định văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện đã thẩm định 93 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp. Sở Tư pháp biên soạn, cấp phát 4.000 Bản tin Tư pháp; biên tập, đăng tải 80 tin bài tuyên truyền, giới thiệu văn bản pháp luật mới và 03/08 bộ tài liệu đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở để phục vụ công tác tìm hiểu, tuyên truyền pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Nhân dân. Tổ chức 05 Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho hơn 700 lượt báo cáo viên, đội ngũ làm công tác xử lý vi phạm hành chính; Trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện: Đăng ký khai sinh: 41.387 trường hợp, Đăng ký khai tử: 13.122 trường hợp, Đăng ký kết hôn: 10.525 trường hợp. Tiếp nhận và cấp gần 19.000 phiếu LLTP cho công dân; Phòng Tư pháp cấp huyện đã tổ chức 426 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 45.587 lượt người tham dự; tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 250 bài dự thi; biên soạn, biên tập, phát hành 109.308 tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật. Ngoài ra, Sở đã phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn, hướng dẫn đánh giá cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho 226 công chức Tư pháp – Hộ tịch và thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện tren địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2022 xã Hải Lý, huyện Hải Hậu. Lễ hưởng ứng có sự tham dự Lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Nam Định đã tổ chức tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho Nhân dân xã Hải Lý, huyện Hải Hậu. Sau buổi lễ, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên và nhân dân sở tại tham gia hoạt động làm sạch môi trường tại bãi biển Hải Lý, thu hút trên 750 lượt người tham gia.

Năm 2023, Sở Tư pháp đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm, 3 giải pháp chủ yếu, trong đó tập trung vào việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành; thực hiện tốt công tác xây dựng ngành; tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và cấp ủy chính quyền các cấp… nhằm xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng thi hành pháp luật, cải cách tư pháp.

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã tích cực tham luận để làm rõ hơn các lĩnh vực được quản lý. Các đại biểu tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính; công tác bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý… tại đơn vị, địa phương.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

Tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã công bố kết quả thi đua khen thưởng trong năm 2022 của ngành Tư pháp tỉnh Nam Định. Theo đó, Bộ Tư pháp đã tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Sở Tư pháp; “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp” cho 01 tập thể, 01 cá nhân thuộc Sở; UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 01 tập thể thuộc Sở; tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 05 cá nhân thuộc Sở Tư pháp.

anh tin bai

Đ.c Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân

Giám đốc Sở tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 09 cá nhân thuộc Sở, tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 15 cá nhân thuộc Sở; tặng Giấy khen cho 04 tập thể, 10 cá nhân thuộc Phòng Tư pháp các huyện, thành phố…

anh tin bai

Đ.c Nguyễn Văn Lý – Phó Giám đốc Sở tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

anh tin bai

Đ.c Dương Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân của Sở

anh tin bai

Đ.c Dương Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Sở tặng Giấy khen cho Phòng Tư pháp cấp huyện

            Cũng tại Hội nghị, Sở Tư pháp đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao” để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 10/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX; phát huy truyền thống vẻ vang của Sở, ngành Tư pháp và những thành tích trong phong trào thi đua năm 2022. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đề nghị các tập thể và công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành hưởng ứng tổ chức thực hiện thực chất, hiệu quả, để phong trào thi đua thực sự là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

anh tin bai

Đồng chí Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Cù Đức Thuận – Giám đốc Sở đã biểu dương sự nỗ lực, đóng góp của toàn ngành đã đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong năm 2023, đồng chí đề nghị ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hiệu lực, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định. Tăng cường công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch công tác. Tiếp tục việc kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ mới, phức tạp, trong đó tập trung các lĩnh vực: bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác của ngành Tư pháp theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh về chuyển đổi số./.

Phạm Văn Thoại – Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang