Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 465
  • Trong tuần: 6 918
  • Tất cả: 1551699
Kết quả hoạt động kiểm tra năm 2022 của HĐPH PBGDPL tỉnh
Lượt xem: 83

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 24/8/2022 và Quyết định số 1652/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đã triệu tập các thành viên Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 gồm 05 đơn vị: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đoàn kiểm tra do đ.c Cù Đức Thuận – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp làm trưởng đoàn. Trong 02 ngày 22 và 23 tháng 9 năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác PBGDPL tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại UBND huyện Nghĩa Hưng, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Nghĩa Hưng và UBND xã Nghĩa Thái.

Qua kiểm tra cho thấy, công tác PBGDPL; công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được các Sở, ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và cơ bản hoàn thành mục tiêu, chương trình, kế hoạch công tác đã đặt ra từ đầu năm. Việc ban hành các văn bản triển khai thực hiện đã phát huy có hiệu quả; các cấp, các ngành nhận thức ngày càng đầy đủ hơn về ý nghĩa, vai trò của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, các Sở, ngành, địa phương đã chủ động lựa chọn hình thức và xây dựng nội dung tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn, chú trọng truyên truyền những văn bản mới, những văn bản liên quan mật thiết đến đời sống của nhân dân ở cơ sở. Đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở thường xuyên được quan tâm kiện toàn và bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật. Điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được các lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới; vận động, giới thiệu cán bộ, người có uy tín tham gia Tổ hòa giải, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở… Đồng thời, Đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến giáo dục pháp luật như đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, công nhân, lao động tại các doanh nghiệp...

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị, địa phương như: Sau đại hội Đảng bộ các xã, phường, thị trấn (nhiệm kỳ 2020-2025), đội ngũ công chức văn hóa, công chức Tư pháp – Hộ tịch ở một số địa phương có xáo trộn do sắp xếp, bổ nhiệm làm nhiệm vụ mới; Khối lượng công việc kiêm nhiệm nhiều nên lực lượng cán bộ văn hóa cấp xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch gặp nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đội ngũ tuyên truyền pháp luật hàng năm thường xuyên có sự thay đổi. Việc nghiên cứu, áp dụng các văn bản pháp luật mới có liên quan tại cấp cơ sở còn hạn chế do khả năng tiếp cận công nghệ thông tin chưa cao, văn bản pháp luật ban hành, sửa đổi, bổ sung của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành quá nhiều, cập nhật chưa kịp thời. Kinh phí chi cho công tác PBGDPL cũng còn ở mức độ khiêm tốn và chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm, nguồn kinh phí xã hội hóa công tác này còn rất hạn chế...

Sau kiểm tra, Đoàn kiểm tra sẽ báo cáo UBND tỉnh và HĐPH PBGDPL tỉnh kết quả kiểm tra công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 2022 cũng như đề xuất, kiến nghị một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong những năm tiếp theo./.

Một số hình ảnh làm việc của Đoàn kiểm tra  

anh tin bai

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

anh tin bai

Đoàn Kiểm tra làm việc tại UBND huyện Nghĩa Hưng

Vũ Thùy Liên – Phòng PB-TDTHPL

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang