Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 283
  • Trong tuần: 13 967
  • Tất cả: 2212921
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính Sở Tư pháp
Lượt xem: 761

Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021-2025 đã xác định cải cách hành chính là giải pháp mang tính đột phá trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, có tác động rất lớn đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI).

Cải cách hành chính với các nội dung: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Xác định CCHC là một trong những nội dung trọng tâm của đơn vị, Sở Tư pháp đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên triển khai công tác CCHC nghiêm túc theo quy định, chương trình, kế hoạch chung của tỉnh, của ngành; cụ thể hóa từng nội dung, nhiệm vụ… Sở Tư pháp tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu CCHC.

Sở đã nỗ lực rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng các thủ tục hành chính (TTHC); xây dựng kịp thời, có chất lượng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Sở chủ trì. Cán bộ, công chức trong các phòng được sắp xếp, bố trí công việc hợp lý theo vị trí việc làm; duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; sử dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản, hồ sơ công việc và Trang thông tin điện tử của Sở.

Công tác kiểm tra CCHC được Sở tăng cường chỉ đạo nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), củng cố, kiện toàn bộ máy, tổ chức, nâng cao năng lực, trình độ và ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành lao động, thương binh và xã hội. Thông qua kiểm tra, tự kiểm tra để đánh giá đúng thực trạng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai hoạt động cải cách hành chính, vai trò của người đứng đầu trong cải cách hành chính. Qua kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong quá trình thực hiện; tổng hợp những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động giải quyết để kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hiện nay, 100% TTHC được niêm yết công khai, thực hiện đúng tiến độ và thời gian quy định. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ được tăng cường, không phiền hà, sách nhiễu; không để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết TTHC, tăng sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân… Qua đó, 10 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nào của doanh nghiệp và người dân đối với việc giải quyết các TTHC thuộc thẩm quyền của Sở.

Cùng với việc nâng cao hiệu quả giải quyết các TTHC, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước tại Sở luôn được quan tâm và chú trọng. Hiện nay, 100% cán bộ công chức được trang bị máy tính có kết nối mạng nội bộ (LAN), mạng Internet; sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc. Sở thường xuyên quan tâm, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. 

Những nỗ lực CCHC của Sở Tư pháp đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC, Sở tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp sau :

- Tăng cường vai trò chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra của lãnh đạo Sở và các phòng, đơn vị trong công tác CCHC; các TTHC sẽ thường xuyên được cập nhật, rà soát nhằm đơn giản hóa.

- Thực hiện có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001; nâng cao chất lượng tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh…

- Thường xuyên rà soát, đánh giá các quy định hành chính, TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; giảm chi phí, rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện tốt cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" và các quy chế, quy định phối hợp; thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính các cấp, phổ biến rộng rãi và niêm yết công khai tại công sở các quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính... để doanh nghiệp biết, thực hiện và giám sát; đồng thời phải cập nhật kịp thời khi có thay đổi. 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, sự năng động, trung thực, kỷ cương, gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội trong giải quyết công việc của cán bộ, công chức, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa. 

- Tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính: nâng cấp và tăng cường các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến toàn trình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính.

Lê Huy Công – Văn phòng Sở.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang