Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Sở Tư pháp: Tổ chức thanh tra chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa bàn huyện Mỹ Lộc
Lượt xem: 280

Thực hiện Quyết định 1361/QĐ-STP ngày 18/10/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp. Trong các ngày từ 08 đến 10 tháng 11/2022, Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực tại UBND huyện Mỹ Lộc và 02 đơn vị là thị trấn Mỹ Lộc và xã Mỹ Phúc.

anh tin bai

Đoàn thanh tra làm việc tại UBND xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc

 Với mục đích, yêu cầu là qua thanh tra nhằm phát hiện những tồn tại, hạn chế trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi; Giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Phát hiện, xử lý VPHC hoặc kiến nghị xử lý các hành vi sai phạm trong thực hiện pháp luật về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật

 Việc tiến hành thanh tra phải đúng nội dung, đối tượng, thời gian theo quy định thanh tra; tuân thủ trình tự, thủ tục, thẩm quyền được quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn; Quá trình thanh tra đảm bảo chính xác, khách quan, trung thực, dân chủ, công khai, không làm cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân là đối tượng thanh tra; Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin bảo mật và chế độ thông tin báo cáo theo quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra; Trong quá trình thanh tra, các tổ chức, cá nhân được thanh tra phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật về công tác thanh tra, phối kết hợp, công tác với Đoàn thanh tra; Đảm bảo sự giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra theo đúng quy định của pháp luật.

Sau quá trình thanh tra tại chỗ, Đoàn thanh tra sẽ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo lãnh đạo sở và có kết luận cụ thể về việc chấp pháp luật trong lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

Phạm Ngọc Khuyến - Thanh tra sở

Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang