Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 1015
  • Trong tuần: 7 931
  • Tất cả: 1412487
TƯ PHÁP NAM ĐỊNH HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021
Lượt xem: 92

anh tin bai

Đồng chí Cù Đức Thuận - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp

Năm 2021 là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XX, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đặc biệt, đây cũng là năm thứ hai dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều biến chủng nguy hiểm như Delta, omicron... Nhưng với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực Tư pháp, ngành Tư pháp đã luôn tích cực, chủ động khắc phục khó khăn để triển khai nghiêm túc, kịp thời, trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ kinh tế, chính trị - xã hội của tỉnh. Qua đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên tất cả các lĩnh vực công tác sau:

* Công tác chỉ đạo, điều hành

Lãnh đạo Sở đã bám sát Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Bộ Tư pháp, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh để chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết theo từng quý, tháng sát với thực tiễn và phân công nhiệm vụ cụ thể, nâng cao trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Kết quả, Sở đã hoàn thành đúng và trước hạn 167 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; phối hợp hoàn thành đúng hạn 271 nhiệm vụ theo đề nghị của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; không có nhiệm vụ nào quá hạn.

* Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL, xử lý vi phạm hành chính

Công tác xây dựng, thẩm định, tham gia ý kiến các VBQPPL tiếp tục được ngành quan tâm thực hiện. Sở Tư pháp thẩm định 77 VBQPPL, tham gia ý kiến 45 văn bản. Phòng Tư pháp cấp huyện thẩm định 60 dự thảo Quyết định QPPL; đóng góp ý kiến 50 văn bản. Các ý kiến thẩm định, tham gia ý kiến của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn tỉnh đều được tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành, qua đó góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 7.877 văn bản (ban hành từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021, trong đó có 47 văn bản QPPL). Cấp huyện đã tự kiểm tra được hơn 20.000 văn bản các loại. Qua kiểm tra cho thấy các văn bản được ban hành đã đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nội dung theo quy định. 

Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2021 được chỉ đạo thực hiện thường xuyên gắn với việc tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ. Sở đã cử đại diện tham gia ý kiến giải quyết nhiều vụ việc VPHC phức tạp trong lĩnh vực đất đai, môi trường, xây dựng trên địa bàn tỉnh; phối hợp xây dựng chuyên mục phổ biến pháp luật XPVPHC trong lĩnh vực văn hóa, quảng cáo, phòng, chống dịch bệnh và các lĩnh vực khác để phát trên chương trình của Đài PTTH tỉnh. Qua đó góp phần phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm hành chính trên địa bàn, đảm bảo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

* Công tác PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; theo dõi thi hành pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được triển khai đầy đủ, kịp thời

Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện công tác trong năm 2021... Đồng thời, tích cực trực tiếp tổ chức cũng như phối hợp với các ngành, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện tuyên truyền, PBGDPL về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, pháp luật về đất đai, bình đẳng giới... tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong toàn tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh việc tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hoà giải viên làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Bên cạnh đó, Sở đã chủ động biên soạn, cấp phát miễn phí cho 10 huyện, thành phố Nam Định và 226 xã, phường, thị trấn hơn 18.800 tờ gấp tìm hiểu pháp luật liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; 4.150 cuốn Bản tin Tư pháp số 1,2,3/2021 và tài liệu chuyên đề hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp; đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở 08 bộ tài liệu tìm hiểu pháp luật và trên 130 tin bài giới thiệu các văn bản chính sách pháp luật mới,... để phục vụ công tác tìm hiểu pháp luật của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và Nhân dân.

 Phòng Tư pháp cấp huyện đã tích cực chủ động tham mưu cho Hội đồng phối hợp PBGDPL cùng cấp tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động trong năm 2021 và ban hành Kế hoạch năm 2022; Chú trọng tập trung phổ biến các văn bản QPPL mới ban hành, nhất là văn bản liên quan tới ngành Tư pháp, văn bản liên quan tới các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm như: lĩnh vực đất đai, xử lý vi phạm hành chính, hôn nhân và gia đình, khiếu nại, tố cáo... Thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương để tổ chức và triển khai nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã được giao cho từng ngành, theo từng lĩnh vực. Công tác hoà giải được UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả, cụ thể đã tiếp nhận 779 vụ việc trong đó, thực hiện hoà giải thành 501 vụ việc, 48 vụ việc chưa giải quyết xong, chuyển sang kỳ sau.

Công tác theo dõi tình hình THPL luôn được quan tâm thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được tổ chức linh hoạt thông qua Hội nghị trực tiếp, in ấn tài liệu chuyên đề, đăng tải tài liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở phục vụ người dân, doanh nghiệp nghiên cứu, tìm hiểu.

* Công tác Hành chính Tư pháp tiếp tục được thực hiện tốt, cụ thể: Toàn tỉnh đã có 104.817 việc hộ tịch được thực hiện trên phần mềm hộ tịch (trong đó: Đăng ký khai sinh 89.559 trường hợp; Đăng ký khai tử 10.392 trường hợp; Đăng ký kết hôn 7.700 trường hợp; Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12.240 trường hợp; Đăng ký giám hộ 130 trường hợp; Đăng ký nuôi con nuôi trong nước 24 trường hợp; Đăng ký nhận cha mẹ con 81 trường hợp; Thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch 599 trường hợp; Ghi vào Sổ các việc thay đổi khác 46 việc); 9.661 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu LLTP được tiếp nhận; 9.670 phiếu LLTP  được cấp; 5.653 thông tin LLTP được tiếp nhận, xử lý...

Thông qua việc tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, các cơ quan đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong quá trình thực hiện, nhất là các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

* Công tác Bổ trợ Tư pháp năm 2021 đã đạt được những kết quả tích cực, đáng khích lệ

Về lĩnh vực công chứng: Toàn tỉnh có 16 tổ chức hành nghề công chứng với 28 công chứng viên và 06 tập sự hành nghề. Trong năm đã thực hiện hơn 32.370 vụ việc, thu phí công chứng hơn 9 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 1,17 tỷ đồng.

Về lĩnh vực luật sư: hiện nay tỉnh ta có 16 tổ chức hành nghề luật sư với 46 Luật sư tham gia Đoàn Luật sư đều có trình độ cử nhân luật. Hoạt động hành nghề luật sư cơ bản đã đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp khi tham gia các quan hệ pháp luật trong đời sống xã hội. Trong năm đã thực hiện 354 vụ việc, thu gần 264 triệu đồng thù lao, nộp thuế hơn 25 triệu đồng.

Về lĩnh vực đấu giá tài sản: trên địa bàn tỉnh có 02 tổ chức đấu giá tài sản và 9 chi nhánh đấu giá với 14 đấu giá viên đang hành nghề. Trong năm thực hiện 125 cuộc đấu giá thành, tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 7,8 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 555 triệu đồng, giá tài sản được bán thường có mức chênh lệch khá cao so với giá khởi điểm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Công tác bổ trợ khác được nghiêm túc thực hiện, hiệu quả đáp ứng yêu cầu về quản lý nhà nước và của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan...

* Công tác trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã triển khai toàn diện các mặt công tác theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Năm 2021 đã thực hiện 329 vụ việc (281 vụ việc thụ lý trong kỳ và 48 vụ việc kỳ trước chuyển qua) trong đó có 254 vụ việc kết thúc trong kỳ báo cáo (tăng 107% so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó: Phân theo hình thức TGPL: Tư vấn: 74; Tham gia tố tụng: 179, đại diện ngoài tố tụng: 01. Các Trợ giúp viên của Trung tâm đã hoàn thành 100% chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng do Bộ Tư pháp giao trong năm 2021. Việc tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý đã góp phần quan trọng bảo đảm các vụ án được giải quyết, xét xử khách quan, chính xác, đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL trong các vụ án hình sự, dân sự.

Bên cạnh đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã in ấn và cấp phát 30.000 tờ gấp tuyên truyền về quyền TGPL, giới thiệu về tổ chức và hoạt động TGPL... đến Nhân dân, phối hợp với Báo Nam Định để đưa tin, bài về những hoạt động nổi bật trong công tác TGPL...

* Công tác Thanh tra

Thực hiện kế hoạch thanh tra công tác Tư pháp năm 2021, Thanh tra Sở đã phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện 07 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Qua thanh tra đã xử lý VPHC đối với 03 tổ chức và 01 cá nhân với tổng tiền phạt là 33,5 triệu đồng; hoàn thành đầy đủ, đúng tiến độ việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đối với các đối tượng quy định tại khoản 1,2,3 điều 34 Luật PCTN và niêm yết các bản kê khai tài sản theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh. Thực hiện tiếp nhận, phân loại và xử lý 12 đơn, trong đó 04 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Thanh tra Sở đã hoàn thành việc giải quyết 02 đơn đủ điều kiện thụ lý đảm bảo đúng thời hạn, trình tự theo quy định của pháp luật. Qua giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của cơ quan, tổ chức Thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử phạt VPHC đối với 01 tổ chức hành nghề công chứng, tổng phạt tiền là 5.000.000 đồng. Công tác phòng chống tham nhũng: Ban hành Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 theo đúng quy định.

 * Công tác xây dựng, tổ chức ngành luôn được quan tâm thực hiện

Sở Tư pháp là một trong số sở, ngành của tỉnh hoàn thiện sớm việc kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của các đơn vị khối hành chính và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Ngày 18/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, theo đó Sở Tư pháp có 08 đơn vị (Khối hành chính: 05, giảm 02 đơn vị so với trước khi kiện toàn, Khối sự nghiệp: 03 đơn vị, giữ nguyên so với trước khi kiện toàn). Sở đã ban hành 17 quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ theo tổ chức bộ máy mới.

Các huyện, thành phố đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức biên chế của Phòng Tư pháp cấp huyện, đảm bảo số lượng biên chế theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ, Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21/12/2020 của Bộ Tư pháp và phù hợp với tình hình thực tiễn. Đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đảm bảo đủ số lượng theo quy định và phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế ở địa phương.

Từ những kết quả nổi bật nêu trên, với sự phấn đấu, nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong năm 2021, Sở Tư pháp Nam Định vinh dự được xếp hạng A - hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được Bộ Tư pháp tặng “Cờ thi đua ngành Tư pháp” (vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”); UBND tỉnh tặng cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động… Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 04 tập thể, 08 cá nhân; Lãnh đạo Sở đã tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở cho 11 cá nhân, giấy khen cho 34 cá nhân,… Như vậy, sau 10 năm (2011-2021) lỗ lực phấn đấu, Sở Tư pháp đã liên tiếp hai lần trong năm được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh xếp hạng A và tặng cờ thi đua. Những thành tích đạt được đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang tự hào của ngành Tư pháp Nam Định và là động lực để cán bộ, công chức ngành Tư pháp tiếp tục phấn đấu trong những năm tiếp theo./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Cơ quan thiết lập Trang TTĐT: Sở Tư pháp tỉnh Nam Định. Giấy phép số 01/GP-STTTT cấp ngày 31/01/2019
Địa chỉ: 325 Đường Trường Chinh - TP. Nam Định. Điện thoại: (0228) 3849381
Bộ phận cấp phiếu Lý lịch tư pháp: 0228.3636606; Phòng Công chứng số 1: 0228.3528096
Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản: 0228.3836335; Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước: 0228.3526669 
Designed by VNPT Nam Định
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang